Praktijk Balkema

Welkom bij

PRAKTIJK BALKEMA

praktijk voor psychologische behandeling

photo-1481277542470-605612bd2d61.jpg
Portret photo of Nienke Balkema

Over mij

Mijn naam is Nienke Balkema-Rigtering, vrijgevestigd GZ psycholoog. Ik ben in 2004 afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht en ik ben sinds 2009 geregistreerd als GZ psycholoog. Als psycholoog heb ik brede werkervaring opgedaan bij een GGZ instelling waar ik zowel angst- en stemmingsproblematiek heb behandeld, als meer complexe, meervoudige problematiek. Ook heb ik ruim ervaring met de behandeling van mensen met werkgerelateerde problematiek (overspannenheid en burnout) en met de begeleiding bij de terugkeer naar het werk (zgn reïntegratietrajecten). 

Als moeder van 3 dochters ben ik bekend met de hectiek van een gezinsleven en het hanteren van/zoeken naar een gezonde ‘work-life balance’.

Voor wie

De praktijk richt zich op kortdurende behandelingen van milde psychische klachten (Generalistische Basis GGZ ong. 5-12 sessies), zoals angst, trauma, stress en stemmingsproblemen. Ook kun je bij mij terecht voor langerdurende behandeling van meervoudige, complexe psychische problemen (Specialistische GGZ). 

Persoonlijke stijl & Visie

Ik ben een betrokken behandelaar en investeer in het creëren van een veilige vertrouwde omgeving waarin je aan je hulpvraag kunt werken. Ik werk doelgericht en plaats jou en je hulpvraag hierin centraal. Mijn overtuiging is dat klachten zowel in het hier-en-nu behandeld moeten worden, als dat er gekeken moet worden naar de ontstaansgeschiedenis (etiologie) ervan. Ik vind het een uitdaging om te onderzoeken welke gebeurtenissen uit je leven ertoe hebben bijgedragen dat je juist nù bent vastgelopen.

In de behandeling richten we ons zowel op het verminderen van de invloed van negatieve gebeurtenissen uit het verleden, als op handvatten om problemen in het hier-en-nu beter te hanteren. De ervaring leert dat we hierdoor een duurzame verandering kunnen bewerkstelligen.

Ik maak in mijn behandelingen gebruik van evidence based technieken uit de cognitieve gedragstherapie, EMDR en Mindfulness.

Wooden tabletop with filled coffee mug and ballpoint pen and paper seen from above

Aanmeldingsprocedure

Als je je aan wil melden voor een behandeling neem dan eerst telefonisch of per mail contact met mij op. Ik kan dan een inschatting maken of behandeling bij mij aansluit bij je hulpvraag. Zo ja, dan nodig ik je graag uit voor een intakegesprek waarin we je klachten, de diagnose, het doel en de duur van de behandeling bepalen. Van dit gesprek schrijf ik een kort verslag wat (met jouw toestemming) naar je huisarts/verwijzer zal worden verzonden.

Aansluitend zal de behandeling plaatsvinden waarin we werken aan het verminderen of beter hanteerbaar maken van je klachten.

Child wearing white cardigan and pants lying on bed reading a book

Kwaliteit

Ik volg bij- en nascholing om ervoor te zorgen dat je behandeling kwalitatief geborgd is. Daarnaast neem ik deel aan intervisies en neem ik bij de start, halverwege en aan het eind van de behandeling vragenlijsten af (ROM metingen) om het effect van je behandeling te monitoren. 

De overheid heeft zorgverleners in de GGZ verplicht om een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te registreren bij Zorginstituut Nederland.

Het kwaliteitsstatuut van Praktijk Balkema ligt ter inzage in de praktijk.

Een overzicht van mijn licenties en lidmaatschappen vind je hier.

bronze and gold antique fountain pen

Verwijzing & Vergoeding

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van je behandeling heb je een verwijsbrief van je huisarts nodig.

Let op: deze verwijsbrief is alleen geldig indien deze niet ouder is dan 6 maanden en is voorzien van een handtekening en AGB-code van je huisarts.

Een psychologische behandeling wordt volledig vergoed door je zorgverzekeraar, wel wordt het eigen risico aangesproken (€385,- in 2018).

Ik heb via 'Stichting 1np' contracten met alle zorgverzekeraars. Als je je aanmeldt via www.1np.nl kun je aanspraak maken op volledige vergoeding van je behandeling.

rippled white sand

Privacy

Als GZ psycholoog heb ik een beroepsgeheim, dat betekent dat hetgeen je aan mij vertelt vertrouwelijk is. De verwijzer (meestal je huisarts) wordt (indien je daarvoor toestemming geeft) aan het begin en aan het einde van de behandeling op de hoogte gesteld middels een kort verslag. Informatie aan derden wordt alleen verstrekt indien je daar toestemming voor geeft.

In mijn privacyverklaring kun je lezen hoe Praktijk Balkema met informatie over een persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (wet AVG).

Contact

Locatie Haarlem

Wilhelminapark 28
2012 KC Haarlem Geopend op maandag en donderdag

Locatie Amsterdam

Sophialaan 21
1075 BL Amsterdam
Geopend op dinsdag en vrijdag

T: +316-47418794 E: nienke@praktijkbalkema.nl 

Bij geen gehoor kun je een voicemail inspreken of een sms sturen dan word je op een later moment teruggebeld.

 

Verdieping

Close up of blue eye looking at a raised finger

EMDR

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) is een behandelvorm die wordt ingezet bij de verwerking van traumatische en ingrijpende gebeurtenissen. Soms lukt het niet om ingrijpende gebeurtenissen uit je leven een plek te geven en blijven nare herinneringen zich aan je opdringen of blijf je last houden van schrik- en vermijdingsreacties. Het doel is de emotionele lading van een nare gebeurtenis te doen afnemen of verdwijnen.

Glass globe balancing on finger with a city skyline in the background

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een actieve therapie waarin je leert om anders om te gaan met actuele probleemsituaties en er anders tegenaan te kijken. Dit doe ik door je inzicht te geven in belemmerende denk-en gedragspatronen die de problemen in stand houden en je vervolgens handvatten te geven om hier verandering in aan te brengen. Dit gaat gepaard met thuiswerkoefeningen. Dit houdt in dat je hetgeen we in de sessie bespreken, in de thuissituatie gaat toepassen zodat er behalve inzicht, ook daadwerkelijke verandering plaats kan gaan vinden.

A stick with a rock and a feather one each side balancing on a rock

mindfulness

Mindfulness richt zich op het ontwikkelen van een andere houding ten opzichte van psychische klachten (zoals stress of piekeren) of lichamelijke klachten (zoals pijn of vermoeidheid). Met mindfulness leer je zonder oordeel je aandacht op het huidige moment te richten en los te komen van het leven op de automatische piloot.